Koło Przewodnickie

X Kaliszobranie

W minioną sobotę, 20 lutego, inaugurująca tegorocznych cykl sobotnich spacerów krajoznawczych wyprawa blisko 180 entuzjastów dotarła do Rynku i głównej siedziby władz miejskich. X edycja imprezy, organizowanej przez kaliskich przewodników PTTK, realizowana była tym razem pod hasłem "Kaliszobranie rusza do ratusza". Wizyta w kaliskim magistracie: poznanie historii kolejnych budynków ratuszowych i losów rad miejskich, rzadka sposobność obejrzenia reprezentacyjnej sali recepcyjnej, krótka lekcja historii miasta przy okazji zwiedzania tematycznej mini-ekspozycji oraz możliwość podziwiania panoramy Kalisza z wieży ratuszowej - to była główna atrakcja tego Kaliszobrania. Ponadto przewodnicy: Zdzisław Kobyłka, Waldemar Pol, Zbigniew Pol i Stefan Szymczak poprowadzili - nie szczędząc komentarza - wędrowców, dziś raczej uśpioną ale w XIX w. tętniącą życiem znajdujących się tu kilkunastu hoteli, resurs i sal balowych, ulicą Grodzką ku ruinom zamku kaliskiego. Pojawienie się, mimo czteromiesięcznej zimowej przerwy i wciąż nie najlepszych warunków pogodowych, tak licznej grupy zwolenników Kaliszobrania, dobrze rokuje tej imprezie w 2010 roku. I dobrze - bo inicjator przedsięwzięcia - dr Piotr Sobolewski ma już w zanadrzu projekty kolejnych wycieczek, a wzbogacanie wiedzy o własnym mieście doskonale wpisuje się w pożyteczny wszak trend budowania regionalnej świadomości.

Kolejne Kaliszobranie odbędzie się wyjątkowo nie w tradycyjną trzecią a w czwartą sobotę miesiąca - 27 marca 2010 r. Spotkanie uczestników, jak zwykle o 15.00, na "Rozbarku" czyli placu przy ulicy Targowej za bankiem BZ/WBK. Trasy powiodą, poprzez dawną dzielnicę żydowską, w stronę kaliskiej katedry.

Kaliscy przewodnicy przy pomniku książki oczekują na uczestników imprezy.

Pomnik książki który powstał z inicjatywy i wg projektu Władysława Kościelniaka.

Na podwórzu przy ul. Parczewskiego 2 - 3 można zobaczyć fragmenty murów obronnych Kalisza.

Dom przy ulicy Babina 2 w którym mieściła się pensja Heleny Semadeniowej.

Tablica pamiątkowa poświęcona Marii Dąbrowskiej.

Pomnik Adama Asnyka w zimowej zadumie, dzieło kaliszanina Jerzego Jarnuszkiewicza z 1960 roku.

Po obejrzeniu ulicy Grodzkiej dochodzimy do domu przy ul. Zamkowej 14, gdzie urodził się A. Asnyk.

Na Głównym Rynku wysłuchano historii o kaliskich ratuszach.

Sala recepcyjna ratusza spodobała się oglądającym.

Najstarsze wiadomości o Kaliszu zainteresowały wszystkich.

Ekspozycja przedstawia zniszczenia Kalisza w 1914 roku.

W tej części wieży zapoznano się z etapami odbudowy Kalisza ze zniszczeń wojennych.

Przy mechaniźmie zegarowym zamontowanym w 1925 r. przez Rafała Wł. Stiltera.

Na platformie widokowej ratusza najmłodsi uczestnicy byli jeszcze pełni energii.

Certyfikaty uczestnictwa w 10. Kaliszobraniu wręcza prezes Koła Przewodników - Piotr Sobolewski.

Część trzeciej grupy stanęła do pamiątkowego zdjęcia.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol