Koło Przewodnickie

Grudzień 2009

Rok 2009 powoli dobiega końca. Na ostatnie tegoroczne spotkanie przewodnicy zostali zaproszeni przez dostojne grono grudniowych solenizantów do pubu - restauracji The Posh. Siłą rzeczy pierwszym, jakże miłym punktem programu, było złożenie życzeń (kol. Prezes Mateusz Przyjazny) i wręczenie różyczek czterem Basiom, kol. Lusi Koniecznej i kol. Waldkowi Polowi. Strzelił korek od szampana i właściwie do końca zebranie miało bardziej uroczysty niż formalny charakter. Takie kuluarowe rozmówki, plotki i ploteczki. Tym niemniej kol. Prezesowi Piotrkowi Sobolewskiemu udało się "przemycić" kilka treści. Pierwszy komunikat dotyczył postanowień podgrupy odpowiedzialnej za organizację kursu przewodnickiego. Na jej czele stanął kol. Janusz Janczewski - instruktor przewodnictwa. Zarysowano program kursu, ustalono wstępny kosztorys (koszt na jednego uczestnika skalkulowano na ok. 850 - 900 zł), kol. Grzesiu Walkowiak zobowiązał się przeprowadzić wiążące rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim. A więc chyba w marcu ruszymy...

Prezes zasygnalizował tez istnienie dokumentu pn. Strategia rozwoju turystyki dla miasta Kalisza na lata 2007 - 2013. Zauważył, że wiele projektów i haseł, zawartych w tym dokumencie jest "zaproszeniem" do kolejnych działań przewodnickich. Zaapelował o podjęcie takowych w zbliżającym się 2010 r.

Kol. Zdzisiu Kobyłka streścił przebieg odbywającego się w listopadzie w Kaliszu ogólnopolskiego spotkania zakładowych kół PTTK, o pomocy przewodników w realizacji kolejnego rajdu "Od Sasa do Lasa", wspomniano też o, zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Książki, wieczornicy poświęconej zmarłemu niedawno kol. Wacławowi Klepanemu. W wieczornicy tej wzięło aktywny udział wielu naszych przewodników. Kol. Prezes poinformował też o prelekcji, jaka wygłosił 17 listopada w ZS nr 7 w Kaliszu w ramach realizowanego przez tą szkołę projektu pn. Kalisz wielokulturowy.

Następne spotkanie sprawozdawcze odbędzie się dn. 4 stycznia 2010 w lokalu przy ul. Łódzkiej 29a.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol