Koło Przewodnickie

Wrzesień 2009

W przededniu września spotkaliśmy się ponownie - po wakacyjnej przerwie. Na Łódzkiej trwa remont - widać już jednak, że w naszym klubowym lokalu będzie ładniej i przyjemnej. Tymczasem, oprócz załatwienia bieżących spraw natury formalno-organizacyjnej, wysłuchaliśmy ciekawej gawędy naszych koleżanek - tegorocznych "Czakowiczek". Koleżanki Marysia Biela, Lusia Konieczna i Basia Sobkowicz obszernie opowiedziały o swoim pięciodniowym pobycie krajoznawczym na Ziemi Krakowskiej. Obecny na spotkaniu Prezes opowiedział tez o sytuacji finansowej w Oddziale i wyjaśnił przyczyny zwłoki w realizacji naszej inicjatywy: Kalisz na plikach mp3.

Ponadto wiceprezes Koła - kol. Janusz Janczewski zobowiązał się rozpocząć konkretne prace związane z przygotowaniem, oczekiwanego przez wielu, kursu przewodnickiego. A wśród najbliższych planów - oprócz realizacji kolejnych edycji Kaliszobrania - szkoleniowa wycieczka na październikowy Tour Salon do Poznania.

Na zakończenie kolega Zbyszek Pol pokazał nam swoje zdjęcia z poprzednich edycji Kaliszobrania a, usadowiona przy drzwiach wyjściowych, skarbniczka skutecznie wyegzekwowała od zebranych zaległe składki.

Następne spotkanie - 5 października o 17.00. Spotkamy się wówczas przy kościele pw. Św. Św. Piotra i Pawła na Dobrzecu. Po zapoznaniu się z historią i teraźniejszością tej świątyni udamy się do pobliskiej hali Arena Winiary, gdzie przedstawiciele kaliskiego OSRiR-u obiecali nam opowiedzieć (i pokazać) o tym i innych obiektach sportowych miasta.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol