Koło Przewodnickie

Lipiec 2009

Ostatnie przedwakacyjne spotkanie Koła Przewodników składało się z dwóch części. Najpierw - w lokalu klubowym na ul. Łódzkiej - omówiliśmy sprawy bieżące - w tym ustosunkowaliśmy się do, niefortunnego naszym zdaniem, projektu utworzenia w Dolinie Rzeki Swędrni zbiornika retencyjnego. Aby zagadnienie bardziej dogłębnie zbadać - udaliśmy się do Doliny . I cóż - oczom naszym ukazał się niezmiennie urzekający widok. Wówczas pomysł zepsucia tego, prawem zresztą chronionego krajobrazu, wydał nam się tym bardziej barbarzyński. Ta swoista wizja lokalna zadecydowała o udzieleniu przez Przewodników pełnego poparcia tworzącemu się Komitetowi Obrony Obszaru Doliny Swędrni.

Ponadto w lipcu pokazaliśmy się kilkakrotnie w telewizji, daliśmy się usłyszeć w radio, obsłużyliśmy kilkanaście wycieczek. To był dobry miesiąc w popularyzatorskiej działalności Przewodników.

Dolina Swędrni

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol