Koło Przewodnickie

Maj 2009

W pierwszy poniedziałek maja Przewodnicy zorganizowali sobie wyjazdowe zebranie szkoleniowe spotykając się w kaliskim Archiwum Państwowym na Poznańskiej. Przyjęcie i obdarzeni wyczerpującym komentarzem pracowników Archiwum- z pewnością wzbogacili swój warsztat pracy przewodnickiej. A przy okazji - obejrzeliśmy dość intrygującą wystawę o curiosach w zbiorach archiwum. Bawiliśmy się przednio...

Majowe zebranie przewodników w archiwum

Pracownicy uraczyli nas obszernym komentarzem

Pora na poznanie wystawy

A potem omówiliśmy sprawy bieżące, wśród których najistotniejszymi okazały się: rozpoczynający się na dobre sezon przyjazdów wycieczek i nasze możliwości w zakresie oprowadzania (powrócił temat kursu) i sprawa wycieczki krajoznawczo - przewodnickiej (6 czerwca) na Ziemię Leszczyńską.

Bawiliśmy się świetnie...

Wystawa w Archiwum

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol