Koło Przewodnickie

Wybory w Kaliskim Kole Przewodników PTTK

Rok 2008 zakończył się dla kaliskich przewodników turystycznych wyborami. Podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Kaliskiego Koła Przewodników im. Adama Chodyńskiego, odbytego dnia 1 grudnia 2008 r. zakończył pracę zarząd, którego Prezesem był Waldemar Pol. Nowo wybrany zarząd będzie pracował przez najbliższe cztery lata kadencji. Zebranie, pomimo oficjalnego charakteru, zawierało elementy uroczyste i barbórkowe.

Podczas grudniowego, walnego zebrania członków Kaliskiego Koła Przewodników PTTK w 2008r. dokonano podsumowania minionej kadencji i udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. Nad zgodnością przebiegu zebrania z procedurami prawno-wyborczymi PTTK czuwał Wojciech Tomalak.

Przemawia Waldemar Pol, ustępujący prezes Zarządu Kaliskiego Koła Przewodników

W wyniku wyborów ukonstytuował się Zarząd w następującym składzie osobowym:

  • Prezes - Piotr Sobolewski,
  • Wiceprezesi ds. szkoleń - Stefan Szymczak i Jan Janusz Janczewski,
  • Sekretarz - Bożena Kryst,
  • Skarbnik - Barbara Laśkiewicz.

W Komisji Rewizyjnej zasiedli:

  • Jadwiga Nester - przewodnicząca
  • oraz członkowie: Barbara Galuba i Jerzy Fijałkowski.

Zarząd Kaliskiego Koła Przewodników PTTK: (od lewej) S. Szymczak, B. Krys, P.Sobolewski, B. Laśkiewicz i J. J. Janczewski.

Wystąpienie P. Sobolewskiego w towarzystwie Mateusza Przyjaznego, prezesa Zarządu Kaliskiego Oddziału PTTK oraz W. Tomalaka, prowadzącego zebranie.

W trakcie zebrania kol. Mateusz Przyjazny - prezes Zarządu Oddziału - realizując uchwałę Zarządu Oddziału z dnia 24 listopada 2008 r.- wręczył piętnastu przewodnikom okolicznościowe Medale Pamiątkowe "100 lat działalności krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kaliszu" jako dowód uznania i wdzięczności za aktywną działalność przewodnicką i krajoznawczą.

Wyróżnione zostały następujące osoby : Barbara Sobkowicz, Jadwiga Nestor, Łucja Konieczna, Barbara Galuba, Stanisław Staszak, Stefan Szymczak, Barbara Rabiega, Halina Pawlaczyk, Maria Wągrocka, Zbigniew Pol, Waldemar Pol, Jan J. Janczewski, Barbara Laśkiewicz, Wojciech Tomalak i Bożena Kryst.

Zbiór okolicznościowych medali

Medal pamiątkowy Łucji Koniecznej wręcza Mateusz Przyjazny - w honorowej asyście Grzegorza Walkowiaka

Waldemar Pol odbiera medal i gratulacje

Na zakończenie spotkania, tradycyjnie w grudniu, panie o imieniu Barbara otrzymały okolicznościowe życzenia i aksamitne róże. Z życzeniami: spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia uczestnicy zebrania żegnali się do zobaczenia w Nowym Roku.

Tekst: Bożena Kryst
Foto: (x6) Zbigniew Pol