Kurs na zdobycie uprawnień przewodnika terenowego PTTK

Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego organizuje kurs na zdobycie uprawnień przewodnika terenowego PTTK po południowo-wschodniej Wielkopolsce wraz z uprawnieniami pilota wycieczek.

Przewidywany koszt kursu 2.500,00 zł od 1 osoby.

Planowane rozpoczęcie kursu 16 marca 2019 roku godz. 9.00 przy ul. Łódzkiej 29a w Kaliszu (siedziba oddziału PTTK, z tyłu hotelu „Bursztyn”).

Wymagane członkostwo w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym oraz wpisowe w wyznaczonej opłacie na dzień rozpoczęcia kursu.

Szczegółowy program i regulamin kursu do wglądu w Oddziale PTTK w Kaliszu przy ul. Targowej 2, Tel. 509-360-171, email: PTTK.kalisz@poczta.fm.

Wpisowe na konto Santander O/Kalisz numer: 33 1090 1128 0000 0000 1201 5712.

Zapraszamy
Kaliski Oddział PTTK