Fotogaleria

Drewniane kościoły diecezji kaliskiej (część XIII)

Fot. Zbigniew Pol

Kucharki - Dekanat Gołuchowski
Kościół p.w. Świętej Trójcy zbudowany w 1754 roku z fundacji Walentego Trąbczyńskiego. Konstrukcji sumikowo - łątkowej zbudowany na planie wydłużonego ośmioboku. Dach jednokalenicowy, kryty gontem z wieżyczką na sygnaturkę. Obok drewniana dzwonnica - brama z XVIII w. kryta dachem namiotowym. Kościół obecnie nie jest użytkowany.Brończyn - Dekanat Błaszkowski
Kaplica filialna kościoła parafialnego p.w. Św. Anny w Błaszkach. Zbudowana na planie kwadratu, postawiona na fundamencie betonowym. Dach kryty blachą z wieżyczką na sygnaturkę. Frontowy okap dachu nieco wysunięty, wsparty na dwóch słupach.Krzyżówki - Dekanat Koźminkowski
Kaplica p.w. Matki Bożej zbudowana w latach 1946 - 47. Jednonawowa z węższym prezbiterium. Dach jednokalenicowy kryty blachą, wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona hełmem z krzyżem.