Fotogaleria

Drewniane kościoły diecezji kaliskiej (część XII)

Fot. Zbigniew Pol

Pleszew - Dekanat Pleszewski
Kościół parafialny p.w. św. Floriana, prezbiterium gotyckie, z boku murowana zakrystia. Nawa drewniana dobudowana w 1745 r. z fundacji kanonika chockiego Ludwika Pełki, dwie drewniane kruchty. Obie części kościoła kryte wspólnym dachem gontowym z wieżyczką na sygnaturkę. Jednonawowy, trzy ołtarze barokowe. W ołtarzu głównym późnogotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem.Rychnów - Dekanat Stawiszyński
Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych zbudowany w 1782 roku z fundacji właścicieli wsi Skowrońskich. Jednonawowy konstrukcji zrębowej, od frontu kwadratowa wieża, z barokowym hełmem, kryta blachą. Prezbiterium mniejsze od nawy zamknięte wielobocznie. Dach dwukalenicowy kryty gontem, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę. Wnętrze utrzymane w stylu barokowym.Czajków - Dekanat Grabowski
Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa zbudowano w latach 1919-20. Jednonawowy konstrukcji zrębowej. Od frontu kruchta. Dachy kryte blachą, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę. Obok późniejsza murowana dzwonnica.