Fotogaleria

Drewniane kościoły diecezji kaliskiej (część X)

Fot. Zbigniew Pol

Żegocin - Dekanat Czermiński
Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP zbudowany w 1714 r. Odrestaurowany w 1750 r. oraz w XIX i XX wieku. Jednonawowy konstrukcji zrębowej, prezbiterium mniejsze od nawy zamknięte wielobocznie. Nad wejściem czworoboczna wieża zwieńczona hełmem pokrytym blachą miedzianą. Dach dwukalenicowy kryty gontem z wieżyczką na sygnaturkę. Wnętrze utrzymane w stylu barokowym oraz rokokowym.Dobrzyca - Dekanat Dobrzycki
Kościół parafialny p.w. św. Tekli zbudowany w 1778 r. W 1823 roku przedłużono nawę i dobudowano czworoboczną wieżę z iglicą. Jednonawowy konstrukcji zrębowej, prezbiterium węższe i niższe od nawy zamknięte wielobocznie. Dach dwukalenicowy kryty gontem z wieżyczką na sygnaturkę.. Wyposażenie wnętrza rokokowe.Biskupice Ołobockie - Dekanat Ołobocki
Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja Apostoła zbudowany w 1726 r. na planie krzyża łacińskiego. W latach 1919-24 został rozbudowany i gruntownie odrestaurowany z urozmaiconą dekoracją rzeźbiarsko - stolarską. Nad wejściem czworoboczna wieża zwieńczona barokowym hełmem krytym gontem. Dachy kryte gontem z wieżyczką na sygnaturkę. Ołtarz główny i wyposażenie barokowe.