Fotogaleria

Drewniane kościoły diecezji kaliskiej (część IX)

Fot. Zbigniew Pol

Kuchary - Dekanat Gołuchowski
Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja zbudowany w 1686 r. Remontowany w latach 1970 -79. Jednonawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany. Mniejsze prezbiterium trójbocznie zamknięte. Niska czworoboczna wieża z wejściem głównym. Dach dwukalenicowy kryty gontem z blaszaną wieżyczką na sygnaturkę. Ołtarz główny i dwa boczne wczesnobarokowe.Blizanów - Dekanat Stawiszyński
Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP zbudowany w 1532 r. W 1760 r. restaurowany, w XIX i XX w. remontowany. Jednonawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany. Wieża od frontu, konstrukcji słupowej z hełmem blaszanym. Dach kryty gontem. Zaliczany do grupy późnogotyckich kościołów odmiany śląskiej. Wyposażenie wnętrza rokokowe.Szczury - Dekanat Raszkowski
Kościół parafialny p.w.św. Michała Archanioła zbudowany w 1762 r. Odnawiany w XIX i XX w. Jednonawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z wieżyczką na sygnaturkę. Wyposażenie wnętrza barokowe i rokokowe.