Fotogaleria

Drewniane kościoły diecezji kaliskiej (część V)

Fot. Zbigniew Pol

Magnuszewice - dekanat Jarociński
Kościół parafialny pw. Św. Barbary zbudowany w latach 1752 - 54, konstrukcji zrębowej kryty gontem. Prezbiterium węższe i niższe zamknięte wielobocznie. Dach dwukalenicowy, nad nawą niewielka wieża z hełmem na sygnaturkę. Obok dzwonnica z ok. 1816r., drewniana z gontowym dachem namiotowym.Kosmów - dekanat Koźminkowski
Kościół parafialny pw. Św. Wawrzyńca zbudowany w 1691 r., z fundacji właściciela wsi Sokołowskiego, konstrukcji zrębowejkryty gontem. Prezbiterium węższe i niższe zamknięte wielobocznie, wieżyczka na sygnaturkę.Obok dzwonnica murowana.Siedlików - dekanat Ostrzeszowski
Kościół filialny pw. Św. Andrzeja Apostoła, zbudowany w 1778 r. Dach gontowy z barokową wieżyczką na sygnaturkę.