Fotogaleria

Drewniane kościoły diecezji kaliskiej (część II)

Fot. Zbigniew Pol

Sośnica - dekanat Dobrzycki
Kościół parafialny p.w. Św. Marii Magdaleny zbudowany w 1745 r., w roku 1832 odrestaurowany a w latach 1963-64 rozbudowany od strony zachodniej. Konstrukcji słupowej, orientowany. Nawa wydłużona, o linii ścian kilkakrotnie załamanej. Prezbiterium równej szerokości, zamknięte trójbocznie. Dachy gontowe, wieżyczka na sygnaturkę z krzyżem. Ołtarz główny rokokowy.Droszew - dekanat Gołuchowski
Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych zbudowany w latach 1783-87 nakładem właściciela Droszewa ziemianina Koseckiego. Jednonawowy konstrukcji zrębowej, prezbiterium mniejsze od nawy zamknięte trójbocznie. Dach dwukalenicowy kryty gontem z wieżyczką zwieńczoną hełmem cebulastym z krzyżem.Bobrowniki - dekanat Ostrzeszowski
Kościół filialny p.w. Św. Barbary zbudowany około połowy XVIII w. Jednonawowy konstrukcji zrębowej, orientowany. Mniejsze prezbiterium zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Dach jednokalenicowy kryty gontem z drewnianą wieżyczką na sygnaturkę z krzyżem. Barokowy ołtarz główny.