Zrealizowano

Ku czci Waldemara Pola

15 czerwca 2015 r. na zaproszenie Zarządu Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego przybyli do siedziby Oddziału przy ul. Targowej 2 w Kaliszu: Pani Barbara Pol - wdowa po zmarłym Waldemarze Polu, Pani Marlena Piątkiewicz (córka Waldemara), Pan Zbigniew Pol (brat Waldemara) oraz Pani Dorota Skinder - przyjaciel rodziny.

Wszystkich zebranych powitał Prezes ZO Mateusz Przyjazny a następnie przypomniał zebranym postać i działalność śp. kol. Waldemara Pola.

Po czym powiedział wprost, iż czas żałoby się już kończy (należy zakończyć) a powinien rozpocząć się czas dumy. Czas Dumy z osiągnięć wieloletniego działacza PTTK w Kaliszu jako przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, członka Zarządu Oddziału, oraz członka Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Następnie Prezes poprosił o odsłonięcie pamiątkowej gabloty* : P P. Barbarę Pol i Marlenę Piątkiewicz oraz Zbigniewa Pola.

Po uroczystym odsłonięciu pamiątkowej gabloty zaproszonym Gościom wręczono wiązanki kwiatów.

Tekst: Iwona Konopka
Zdjęcia: Zbigniew Pol

PS.Pamiątkową gablotę ufundował kol. Grzegorz Walkowiak a w jej aranżacji uczestniczył kol. Łukasz Wolski. Wdzięczni jesteśmy Pani Barbarze Pol za nieodpłatne przekazanie wielu eksponatów z działalności Waldemara na własność Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego.