Zrealizowano

I Rajd Znakowanymi Szlakami Pieszymi Regionu Kalisza

Gdy tylko pokazała się wiosna, czyli 8 kwietnia 2006 roku zaludnił się szlak wiodący z Piwonic przez Zawodzie i Trasę Bursztynową oraz Park Przyjaźni aż na Kaliniec. Stało się tak za sprawą Oddziałowej Komisji Krajoznawczej, która wspólnie z Klubem Osiedlowym K.S.M. - sekcją turystyczną Szwendaki, zorganizowała I Rajd Znakowanymi Szlakami Pieszymi Regionu Kalisza. Trasa wiodła szlakiem zielonym dlatego też przystrojony głównie na zielono grupy młodzieży i dorosłych wędrując poznawały jednocześnie historię Kalisii starożytnej (gawęda historyczna w bardzo gościnnej szkole w Piwonicach) i Kalisza średniowiecznego (komentarz pracownika Muzeum w grodzisku na Zawodziu). Na mecie zaś, oprócz sowitego poczęstunku, na rajdowiczów czekał występ teatralny, w czasie którego młodzież sekcji tanecznej Klubu zaprezentowały własną wersję legendy o srebrnym denarze Trajana.

Rajdowicze rywalizowali też w konkursie historyczno - krajoznawczym oraz weryfikowali punkty na OTP. Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Rajdu zdobyła drużyna ze S.P. nr 7 - ale chyba wszyscy mogli się czuć zwycięzcami - spędzili wszak bardzo miło i pożytecznie tę kwietniową sobotę.

Tekst: Piotr Sobolewski