Władze oddziału w latach 2017-2022

Zarząd Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego
wybrany przez Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału w dniu 18.03.2017 r. ukonstytuował się następująco:

 • Mateusz Przyjazny - PREZES ZARZĄDU
 • Andrzej Matysiak - WICEPREZES ZARZĄDU
 • Danuta Urbaniak - WICEPREZES ZARZĄDU DS. PROGRAMOWYCH
 • Jolanta Kowalska - SKARBNIK ZARZĄDU
 • Iwona Kapitaniak - Konopka - SEKRETARZ ZARZĄDU

 • Jarosław Dolat - CZŁONEK ZARZĄDU
 • Marek Glapiński - CZŁONEK ZARZĄDU
 • Agnieszka Kieszkowska - CZŁONEK ZARZĄDU
 • Wanda Pietrzykowska - CZŁONEK ZARZĄDU
 • Arkadiusz Skaruz - CZŁONEK ZARZĄDU
 • Małgorzata Walczak-Kubiak - CZŁONEK ZARZĄDU
 • Grzegorz Walkowiak - CZŁONEK ZARZĄDU
 • Łukasz Wolski - CZŁONEK ZARZĄDU


Oddziałowa Komisja Rewizyjna
ukonstytuowała się w dniu 22.03.2017 r. następująco:

 • Wacława Maląg - PREZES KOMISJI
 • Marek Stachowiak - WICEPREZES KOMISJI
 • Dżesika Marciniak - SEKRETARZ KOMISJI
 • Krystyna Kołacińska - CZŁONEK KOMISJI
 • Adam Wojcieszak - CZŁONEK KOMISJI