Informacja o przebiegu i wynikach renowacji nagrobka Anny i Marii Daragan na cmentarzu prawosławnym w Kaliszu

Kwesta

W miesiącach sierpień - październik 2021 (tu nastąpiła pewna zwłoka wykonania umowy) firma RENOVATUM Marek Kawczyński, zgodnie z zawartą umową z Kaliskim Oddziałem PTTK im. Stanisława Graevego przy zgodzie administratora cmentarza tj. proboszcza Parafii Prawosławnej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu dokonała renowacji nagrobka Anny i Marii Daragan córek Michaiła Pietrowicza Daragana zasłużonego dla Kalisza carskiego gubernatora naszego miasta.

Koszt renowacji (wraz z materiałami) określony w umowie to 4017,00 zł brutto (cztery tysiące siedemnaście zł brutto). Całość zapłaty stanowią środki pozyskane z publicznej kwesty na ratowanie kaliskich cmentarzy organizowanych w dniu 1 listopada.

W dniu 17 listopada 2021r. nastąpił oficjalny odbiór robót od wykonawcy (patrz protokół poniżej).

Tłumaczenia ciekawego napisu znajdującego się u podstawy krzyża dokonał ks. dr. Aleksy Kucy - Sekretarz Kancelarii Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej w Łodzi.

"Błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą"

Szanowni Państwo-

imieniem Kaliskiego Oddziału PTTK oraz pozostałych współorganizatorów dziękuję serdecznie wszystkim osobom i instytucjom
za przywrócenie kamieniom ich mowy.

Z poważaniem -

Mateusz Przyjazny(Prezes Zarządu Oddziału PTTK)

Ps. Wielkie podziękowania należą się Pani Katarzynie Sibińskiej i Panu Sławomirowi Wysockiemu ( tudzież pozostałym aktywistom i wolontariuszom) którzy potrafili skrzyknąć ok. 70 wolontariuszy aby uporządkować ( poprzez zebranie śmieci i wykoszenie bujnych traw) teren cmentarza prawosławnego.

Pobierz skan protokołu odbioru

Nagrobek przed remontem (foto Marek Kawczyński)

Nagrobek w trakcie remontu (foto Mateusz Przyjazny)

Nagrobek w trakcie renowacji - podstawa krzyża (foto M. Przyjazny) + tłumaczenie napisu

Nagrobek po renowacji - widok ogólny (foto M. Przyjazny)

Nagrobek po renowacji - widok tablic imiennych (foto M. Przyjazny)