Fotogaleria

Drewniane kościoły diecezji kaliskiej (część IV)

Fot. Zbigniew Pol

Lipe - dekanat Stawiszyński
Kościół parafialny p.w. Św. Stanisława Biskupa wzniesiony w 1753 r. z fundacji Eleonory Lipskiej, cześnikowej koronnej. Jednonawowy konstrukcji zrębowej, orientowany. Mniejsze prezbiterium zamknięte trójbocznie. W 1897 r. dobudowano murowaną, neogotycką kaplicę grobową dla rodziny Radońskich. Dach dwukalenicowy kryty blachą z wieżyczką na sygnaturkę. Ołtarze główny i boczne rokokowe.Strzałków - dekanat Koźminkowski
Kościół parafialny p.w. NMP Niepokalanie Poczętej wzniesiono w 1754 r. z fundacji Ignacego Zaremby z Kalinowej. Jednonawowy konstrukcji zrębowej, orientowany. Mniejsze prezbiterium zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Dach dwukalenicowy pokryty blachą z baniastą wieżyczką na sygnaturkę z latarnią. Wystrój kościoła późnobarokowy.Lenartowice - dekanat Pleszewski
Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP zbudowany w 1758 r. Jednonawowy konstrukcji zrębowej, orientowany. Prezbiterium węższe i niższe zamknięte wielobocznie. Dach dwukalenicowy kryty dachówką. Od zachodu wieża słupowa zakończona hełmem cebulastym z iglicą.