Fotogaleria

Drewniane kościoły diecezji kaliskiej (część I)

Fot. Zbigniew Pol

Czermin - dekanat Czermiński
Kościół parafialny p.w. Św. Jakuba Apostoła zbudowany w 1725 r. na planie krzyża łacińskiego o rozbudowanej bryle. Jednonawowy kryty gontem z wieżą zwieńczoną barokowym hełmem z krzyżem, wieżyczka na sygnaturkę. Prezbiterium zamknięte półkoliście. Wnętrze kościoła barokowe i rokokowe.Kalisz - Zawodzie - dekanat Kaliski Drugi
Kościół filialny p.w. Św. Wojciecha ufundowany przez Sebastiana Zielińskiego i zbudowany przez cieślę Jana Kejnera w 1798 r. Jednonawowy konstrukcji zrębowej. Mniejsze prezbiterium zamknięte prosto. Dach dwukalenicowy kryty gontem z małą kwadratową wieżyczką na sygnaturkę z latarnią. Barokowy ołtarz główny.Godziesze Wielkie - dekanat Opatówkowski
Kościół parafialny p.w. Św. Bartłomieja Apostoła zbudowany w latach 1781-82 staraniem proboszcza Mikołaja Paneckiego. Jednonawowy konstrukcji zrębowej, orientowany, po bokach kaplice z 1867 i 1905 r. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie. Dach dwukalenicowy, kryty blachą z wieżyczką zwieńczoną hełmem cebulastym z latarnią i krzyżem. Ołtarz główny rokokowy z 1783 r.